De WIK

De Wet Incasso Kosten (WIK) is ingegaan op 1 juli 2012. Deze wet, de regeling Besluit Vergoeding voor Buitengerechtelijke Incassokosten, bepaalt welke (incasso)kosten er bovenop de hoofdsom mogen worden gerekend wanneer uw vordering te laat betaald wordt. Bij consumentenvorderingen bent u verplicht om de WIK te hanteren, inclusief de verplichte kosteloze aanmaning, ook wel de 14 dagen brief. Voor zakelijke klanten geldt dat u de wet mag volgen, maar dat u ook andere afspraken kunt maken in algemene voorwaarden of een overeenkomst. De WIK geldt dus voor zakelijke incasso’s tenzij anders is afgesproken. Dit biedt kleinere bedrijven bescherming, omdat dus in begingsel de wettelijke maximale incassokosten gelden. Wanneer u hogere kosten afspreekt, moet u dit bij zakelijke schulden wél kunnen onderbouwen.

WIK voor B2B

Alhoewel de WIK in beginsel ook voor de zakelijke markt mag worden gehanteerd, zijn er wel verschillen. Zo bent u bij B2B niet verplicht om de 14 dagen brief te verzenden. Op 1 juli 2017 is de Wet late betalingen inwerking getreden. Deze wet stelt een maximum van 60 dagen aan betalingstermijnen voor overeenkomsten met het midden- en kleinbedrijf en zelfstandige ondernemers. Volgens de wet geldt een standaard betalingstermijn van 30 dagen. Als de debiteur pas ná die dagen betaalt, mag de wettelijke handelingsrente worden geheven.

De WIK brief

Sinds de invoer van de WIK is het versturen van de 14-dagen brief een verplichte eerste stap in het incassotraject. In de brief moeten de incassokosten worden opgenomen, ongeacht of het traject wordt uitbesteed of zelf wordt uitgevoerd. De brief hoeft niet aangetekend te worden verzonden, maar het maakt het wel makkelijker om te bewijzen dat hij is aangekomen bij de debiteur. In de brief kunt u ook eventuele BTW over de incassokosten opnemen. Als u als schuldeiser BTW plichtig bent, mag u (of het incassobureau) geen BTW over de incassokosten berekenen. Is de schuldeiser niet BTW-plichtig, dan rekent u wél BTW over de incassokosten.