Wat is incasso?

Incasso komt van het woord incasseren, wat ontvangen betekent. Wanneer u een vordering, een openstaande factuur, uit handen geeft voor incasso, machtigt u een andere organisatie om deze vordering te incasseren. Zij, of in dit geval wij, steken er vervolgens tijd en energie in om de vordering betaald te krijgen. Incasso2 neemt contact op met uw niet betalende debiteur om uw vordering te incasseren.

Wat zijn mijn opties?

Een incassotraject bestaat uit een minnelijke (ook wel buitengerechtelijke) fase en een juridische (gerechtelijke) fase. Het uitgangspunt is natuurlijk om altijd in de eerste fase de vordering betaald te krijgen. Dit scheelt onnodige kosten voor een deurwaarder of procedure. Blijft vrijwillige betaling uit dan ligt een incassoprocedure voor de hand. Voor elke stap in het traject geldt dat wij in contact blijven met u. Wat zijn de opties? Waar liggen kansen? En als wij denken dat iets geen zin heeft, dan zeggen wij dat eerlijk. Maar zomaar opgeven? Dat is nooit een optie!

De minnelijke fase

  • Allereerst versturen wij een ingebrekestelling voor B2B klanten of een WIK aanmaning (Wet Incasso Kosten) naar consumenten. Dit is de laatste kans om de vordering te voldoen zónder extra kosten.
  • Wanneer betaling uitblijft, versturen wij een incassosommatiebrief, waarin wij ook de wettelijke rente en incassokosten opnemen.
  • Vervolgens doet uw contactpersoon er alles aan om in deze fase, met eventuele vervolgbrieven en telefoontjes, de vordering betaald te krijgen. Al dan niet met een betalingsregeling.
  • Nog steeds niet betaald? In de laatste brief wordt vermeld dat, wanneer de betaling nu alsnog uitblijft, het incassotraject de gerechtelijke fase in gaat.

​De gerechtelijke fase

  • Wij stellen een dagvaarding op en versturen deze naar uw niet betalende debiteur. Hierin wordt hij opgeroepen om voor de rechter te verschijnen. In de dagvaarding staat daarnaast alle informatie over de vordering en de kosten van het proces die bij hem worden neergelegd.
  • Uw debiteur mag schriftelijk reageren op de dagvaarding, door bij de rechter te verklaren waarom de debiteur vindt dat er niet betaald hoeft te worden.
  • De rechter bepaalt of een zitting nodig is. Dan, of na een zitting, wordt er uitspraak gedaan in een eindvonnis.
  • U en uw debiteur ontvangen het vonnis schriftelijk en dat moet worden uitgevoerd.

Als ondanks tussenkomst van de rechter nog steeds geen betaling volgt dan volgt dwangbetaling. Dit wordt ook wel executie of beslaglegging genoemd. Hiermee hebt u het recht om beslag te (laten) leggen op loon, bankrekening en/of op(on)roerende zaken. Leidt dit nog steeds niet tot betaling? Dan gaat de deurwaarder de in beslag genomen zaken openbaar verkopen of uitwinnen.