Deurwaarder inschakelen

Het inzetten van een deurwaarder is de eerste stap in het gerechtelijke incassotraject. De gerechtsdeurwaarder kan beslag leggen op spullen, panden, banksaldo of loon. Hij kan ook een pand laten ontruimen. Maar allereerst is de gerechtsdeurwaarder degene die de dagvaarding uitbrengt. De dagvaarding is de oproep om naar de rechtbank te komen. Hierin staat wat u als schuldeiser eist en waarom, welke bewijzen er zijn en waarom uw debiteur, de gedaagde, wordt aangesproken. 

Een deurwaarder voor extra druk

Doordat een deurwaarder de dagvaarding aflevert, weet u zeker dat uw klant hem ontvangen heeft. Wij werken samen met lokale deurwaarders, waardoor de prijs van de deurwaarders inschakeling zo laag mogelijk blijft. Na het vonnis van de rechter kan de deurwaarder verder in actie komen. Hij is degene die het vonnis ten uitvoer mag brengen. Hij kan beslag (laten) leggen op een pand, de inboedel, bankrekening en/of het loon van uw debiteur. Zo kan alsnog de schuld worden voldaan, waarna de zaak eindelijk kan worden gesloten. Zijn er huurachterstanden zonder zicht op verbetering? Dan mag de deurwaarder zelfs overgaan tot ontruiming van de woning. Goederen worden dan vaak openbaar verkocht.

Professionele deurwaarders

De deurwaarders waar Incasso2 mee werkt, zijn stuk voor stuk rasechte professionals die net als wij voor u tot het uiterste gaan.

Wilt u een deurwaarder inschakelen? Geef dat aan in uw aanvraag voor het incassotraject. Wij sturen dan één brief en één email en schakelen vervolgens versneld een deurwaarder in.